Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

 Február 28-tól ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására az "Állattartó telepek felújításának támogatása" pályázat keretében.
 
A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.
 Pályázók köre
 
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
valamint 
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Pályázhatnak Őstermelők családi gazdasága (ÖCSG) és Családi mezőgazdasági Társaság (CSMT) esetén is.
 

Támogatható tevékenységek köre
 
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:
 
 • 1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése;
 • 2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése;
 • 3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése;
 • 4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése;
 • 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése.
 
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:
 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 • Projekt előkészítés: - szakmai előkészítés, - közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét 
 
A támogatás mértéke, összege 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az
 • 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a
 • 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a
 • 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
 
 
Benyújtás határideje
 
Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.
 
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2022. február 2.