Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása

 A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása.  Az agráriumban is jelentkező munkaerőhiány, illetve a költséghatékony termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a nagy élőmunka-igényű kertészeti ágazat technológiai fejlesztését, ezzel együtt a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdaságok technológiai megújulását. A Felhívás hatására - innovatív és hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával - növekszik a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi lehetővé.  A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése. 

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
 
Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:
 • a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek, 
 • b) önjáró és vontatott betakarítógépek,
 • c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 • d) talajművelő gépek,
 • e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése
 • f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor 
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 • a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.
 • b) Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

 

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik  
 • b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 
2. Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

 

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 25 millió forint. 
 • A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban  az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
 
HELYSZÍN:
 • A projekt megvalósítási területe Magyarország.
 
BENYÚJTÁS:
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

                   Első szakasz:           2021. július 7. – 2021. július 20.

                   Második szakasz:     2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz:   2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz:    2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.

                   Ötödik szakasz:        2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz:       2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. augusztus 16.