Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram

A Hitelprogram célja Forgóeszköz hitel nyújtása – készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására - a COVID-19 világjárvány miatt gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis- és középvállalkozások talpon maradásának biztosítására illetve a járvány utáni működésre történő felkészülésük támogatására.    
KÖLCSÖNFELVEVŐK KÖRE
 • A    Hitelprogram  keretében  Támogatásra  jogosultak  a  devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. 
 • A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
 
A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal és TEÁOR szerinti főtevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak:
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 •  228 Egyéni cég
 •  231 Egyéni vállalkozó
 
TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ kód) szerinti főtevékenység szerint, mely főtevékenységnek már 2019.01.01-én szerepelnie kell a cégkivonatban illetve Egyéni vállalkozói nyilvántartásban:
 • 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
 • 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
 • 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 • 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),
 • 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  (TEÁOR 8230),
 • 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
 • 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),
 • 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),
 • 9.  Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 • 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 • 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
 • 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
 • 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 • 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
 • 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
 • 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),
 • 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),
 • 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),
 • 19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
 • 20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
 • 21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),
 • 22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),
 • 23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),
 • 24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),
 • 25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939).
 
Elszámolható költségek köre
Kizárólag azon számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok számolhatók el a hitelprogram keretében, melyek a hitelkérelem benyújtását követően kerültek kiállításra,valamint azon munkabér költségek számolhatók el, melyek a hitelkérelem benyújtását követő időszakra vonatkoznak. 
 
1. Készlet beszerzés költségei:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti készletbeszerzés költségei, az alábbiak szerint:
 • csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk
 • nem finanszírozhatók a használt készletek, idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.
2. Működési költségek finanszírozásának költségei:
 • egyéb termeléshez szükséges költségek,
 • anyagok beszerzési költségei,
 • igénybe vett szolgáltatások értéke,
 • munkaerő költségek,
 • közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek (beleértve a telefon, fax, internet, egyéb telekommunikáció költségeit.
A 2023. december 31-ig felmerült és végső kedvezményezett által kifizetett költségek számolhatóak el. 
 
KAMAT, DÍJ, JUTALÉK
 
Kamat
0% / év
Kezelési költség
Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék
Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj
Nem kerül felszámításra.
Szerződésmódosítási
díj
Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamat.
Egyéb költségek
A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
 
 
FUTAMIDŐK
 
Futamidő
A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap.
Rendelkezésre tartási idő
A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap.
Türelmi idő
A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap.
Elszámolás határideje
A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de legkésőbb 2024.01.31-ig.

KÖLCSÖN ÖSSZEGE:
 • Minimum 1 millió HUF – Maximum 10 millió HUF
 • Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét.
 • Kölcsöny devizaneme: HUF
 • Saját forrás: A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.
 
BIZTOSÍTÉKOK KÖRE:
Az elvárt fedezettség mértéke:
 • gazdasági társaságok esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozók illetve egyéni cégek esetén az egyéni vállalkozótól illetve egyéni cég tulajdonosától különböző természetes személy készfizető kezessége vagy
 • az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
 • ingatlan jelzálog 
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék
 • hitelintézet által vállalt garancia 
 

A Hitelprogram keretében 2021. március …-től – 2021. november 30-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani. 

« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. augusztus 16.