Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
 
Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.
GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai
minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. Amennyiben a fejlesztés épületcsoporton valósul meg, és az épületeken nem azonos fejlesztés valósul meg, úgy a két szint javulás elvárás nem releváns azon épületek esetében, amelyeken csak kizárólag megújuló energiafelhasználás növelését célzó beruházást hajtanak végre.
 
A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
 • Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.
 • Kizárólag napelemes fejlesztés esetében a fejlesztés szempontjából csak a villamosenergiafogyasztás mérvadó, nem az épület teljes energiafelhasználása.
 • Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
I. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozók
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
jogi forma szerint:
 • aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.
 
ELŐLEG:
 • Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.
 • A támogatási előleg általános mértéke a korábbiakhoz képest 25%-ról 50%- ra emelkedik azon ágazatok (pl. turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet
HELYSZÍN:
 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 
BENYÚJTÁS
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása a hatodik szakaszban 2021. június 15. 10 óra 00 perctől 2021. június 30. 10 óra 00 percig lehetséges.
 

Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. május 31.