Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A jelen felhívás célja, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.
Támogatás összege, formája, intenzitása:
 
 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
A projekt maximális elszámolható összköltsége
 
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
 
 • 9 főig: 11 millió Ft/fő, összes maximálisan elszámolható összköltség 99 millió Ft;
 • 10-49 főig: 9 főig 11 millió Ft/fő, 10 főtől 5 millió Ft/fő, összes maximálisan elszámolható összköltség 299 millió Ft;
 • 50-249 főig: 9 főig 11 millió Ft/fő, 10-49 főig 5 millió Ft/fő, 50-249 főig 3 millió Ft/fő, összes maximálisan elszámolható összköltség 899 millió Ft.
Támogatás maximális mértéke:
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb a meghatározott mérték az alábbiak szerint:
 
1-2 benyújtási szakaszban: Csak átmeneti támogatás formájában mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak;
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld: maximum 70%;
 • Közép-Dunántúl, Pest megye fejletlenebb települései (2.sz. melléklet szerint): maximum 55%;
 • Nyugat-Dunántúl, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pest megye fejlettebb települései (3.sz. melléklet szerint): maximum 45%.
 
Támogatást igénylők köre
 
Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt, 
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
 
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai Részvénytársaság (SE))
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 
Önállóan támogatható tevékenységek
 
Jelen felhívás esetében nem releváns.
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3 o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el),
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, melyből az egyik kötelezően a technológiafejlesztés (Felhívás 2.1.2.1 a) pontja)!
 
Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 90%-a, de legfeljebb 566 370 000 Ft. 
 
Fenntartási kötelezettség 
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja.
 
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.  
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 
A projekt fizikai befejezésére a projektkezdést, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, annak hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 
Benyújtási határidő
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:
 
1. benyújtási szakasz: 2021. június 28-július 5.
2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27-október 4.
 
3. benyújtási szakasz: 2022. január 10-17.
4. benyújtási szakasz: 2022. április 11-20. 
 
 
További részletek és előminősítés miatt keressen minket bizalommal!
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. május 26.