Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG
 
1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 
A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése: 
A 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból, az előírt követelményeknek megfelelő ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.
 • 1. Új ültetvény telepítése: A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.
 • 2. Ültetvénycsere: Meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet.
 

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.   

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
 • a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása, 
 • b) jégháló beszerzése, kiépítése.
2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix vagy mobil légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések, továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.
3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése
4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 • d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése 
 
2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
 
1. Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 
2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • c)  A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (mindkét célterület vonatkozásában):
 • a) Projekt előkészítés: - szakmai előkészítés - közbeszerzés.
 • b) Mérnöki feladatok.
 • c) Projektmenedzsment. 
 • d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
2.     A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 
a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
 • i. A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése.
 • ii. Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása.
 • iii. Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.
b) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. 
 
c) Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése.
 
d) Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
 • i. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése.
 • ii. Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • iii. Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése. 
 • iv. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése.
 • v. Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
e) Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.
 
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
1. Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:
 • a) Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése.
2.  Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat ’F’, ’G’ és ’H’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:
 • a) Támrendszer, kiépítése.
 • b) Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése.
 • c) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.
3.  A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.
 
4. Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
 
VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ:
 
1.  Az 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenysége:
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
2.  Az 1. célterület A) 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) és a 2. célterület 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) tartozó tevékenység:
 • Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.
3.  A 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
 • a) 2. célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési        infrastruktúrájának kiépítése:  A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése.
 • b) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 • c) Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 
 • b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

 TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE: 
 
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 500 millió forint.  
 • az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 • a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
HELSZÍN:
 
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország. 

BENYÚJTÁS:
 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

Első szakasz: 

2021. május 24. – június 7.

Második szakasz

2021. június 8. – 2021. június 22.

Harmadik szakasz:

2021. június 23. – 2021. július 7.

Negyedik szakasz:

2021. július 8. – 2021. július 22.

Ötödik szakasz:        2021. július 23.  – 2021. augusztus 5.

Hatodik szakasz:      2021. augusztus 6. – 2021. augusztus 23. 

 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. május 19.