Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, és kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget.

 

A beruházások, fejlesztések támogatására nem csak a versenyképesség növelésének alapvető eszközeként lehet tekinteni, hanem olyan lehetőségként, amelyek révén az állattartók képesek napjaink egyik legégetőbb problémakörére, az állategészségügyi kockázatokra észszerű válaszokat adni. A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének valószínűsége számos elérhető technológia alkalmazásával csökkenthető.

VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Mindkét célterület esetében kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő járványvédelmi tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület kapcsán egységesen.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ

 • 1. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek. - Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása. 
 • 2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése. - Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ
 

A következő tevékenységek kizárólag az önállóan támogatható járványvédelmi tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatóak:

1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. Kizárólag a felhívás keretében beszerezni vagy fejleszteni kívánt járványvédelmi rendszerek energiaellátását szolgálhatják: 

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
 • A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott járványvédelmi célú rendszer/eszköz/épület villamosenergia-, illetve hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése nem engedélyezett, kizárólag szigetüzemű rendszer telepítése támogatott.  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

2.     Projekt előkészítés:

 • szakmai előkészítés,
 • közbeszerzés
3.     Mérnöki feladatok.

 

4.     Projektmenedzsment.

 

5.     Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

 

6.     A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés:

 • szociális épület építése a kerítés vonalában, 
 • szociális épület átalakítása a fekete-fehér elv alapján (fekete-fehér öltözőrendszer biztosítása) zuhanyzási és teljes átöltözési lehetőséggel,
 • kényszerzuhany rendszer kialakítása,
 • szociális célú öltöző konténer (fekete-fehér elv alapján) beszerzése, amely a kerítés vonalába telepíthető.
7.     Telepi         takarmánytárolás,        és        kezelés            korszerűsítése: 
 •  fix takarmánybehordó vonal kiépítése a kerítés vonalától az istállóig,
 • telepi takarmány higienizáló beszerzése, 
 • takarmánykeverő épület kialakítása, fejlesztése, 
 • mobil telepi takarmánykiosztó, takarmányszállító kocsi beszerzése,
 • takarmánytároló kialakítása, áttelepítése, mindkét esetben kizárólag a kerítés vonalában.
8.     Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása.
 
9.     Karanténistálló kialakítása.
 
10.  Higiéniai sorompó kialakítása.
 
11.  Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással.
 
12.  Bálatakaró ponyva beszerzése (minimum 12 m * 25 m méretű).
 
13.  Madárháló beszerzése.
 
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:   
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

 

 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 30 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:  

 • a.      a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 
 • b.      a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

 

HELYSZÍN:
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország. 
 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 • A kedvezményezett vállalja, hogy a projektet a pénzügyi befejezésétől számított 5 évig fenntartja.
 

BENYÚJTÁS:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 27. naptól 2022. április 26. napjáig van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 • 2021. április 23.
 • 2021. július 23.
 • 2021. október 22.
 • 2022. január 24.
 • 2022. április 26.
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. március 31.