Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése. Az ágazatban rejlő potenciál, valamint a jövőbeli bővülés lehetőségének megtartása miatt fontos a versenyképes hazai kapacitások megőrzése, és ezzel egyidejűleg a válságban keletkező, ugyanakkor beruházást igénylő lehetőségek minél gyorsabb kihasználása.
GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés
 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
 • 50%-át érheti el).
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. s) pontjában részletezett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 •  amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt; 
 • amelyek a Felhívásban meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
 • amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 2.500.000 Ft volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 •  amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
Gazdálkodási formakód szeint:
 
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

TÁMOGATÁS FORMÁJA:
 
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:
 
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 150.000.000 Ft.
 • A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a. 
 
ELŐLEG IGÉNYLÉSE:
 
 • Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 150 millió Ft. 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
 
 •  Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 
BENYÚJTÁS:
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. december 15. 9:00-tól 2021. március 4. 12:00-ig lehetséges
 
 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 10.