Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatása pályázati zöld prémium rendszer keretében

A pályázaton zöld prémium típusú támogatási jogosultság nyerhető el megújuló energiaforrásból előállított, közcélú hálózatba betáplált villamos energia számára.
Megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatása pályázati zöld prémium rendszer keretében
 
PÁLYÁZOK KÖRE:
 
A pályázaton az EU, EGT vagy a Tanács 2006/500/EK számú határozata szerinti Energiaközösség tagállamában székhellyel, valamint Magyarországon a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok vehetnek részt.
 
TÁMOGAHATÓ TEVÉKENYSÉG ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
 
A pályázaton az Erőműegység névleges teljesítőképessége alapján az alábbi pályázati kategóriák kerülnek meghirdetésre:
 
 • 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű Erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves új támogatási korlát 200 M Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 40 GWh/év,
 • legalább 1 MW, de legfeljebb 49,99 MW-os névleges teljesítőképességű Erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves új támogatási korlát 600 M Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 350 GWh/év;
 • A zöld prémium típusú támogatási jogosultság jelen pályázatban kiosztható korlátja 800 M Ft Éves új támogatás és 390 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség.
Az azonos Tényleges tulajdonoshoz tartozó Pályázók által maximálisan elnyerhető támogatott villamosenergia-mennyiség az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
 
 • 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű Erőműegységek pályázati kategóriájában 15 GWh/év,
 • legalább 1 MW, de legfeljebb 49,99 MW-os névleges teljesítőképességű Erőműegységek pályázati kategóriájában 175 GWh/év;
 • A Pályázó által érvényesen benyújtható Ajánlati ár legmagasabb értéke jelen pályázat vonatkozásában 26,70 Ft/kWh.
 • A támogatás időtartama minden Pályázó esetén 15 év, amely időtartam a prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatás igénybevétele esetén a 6. mellékletnek megfelelően csökken.
 
FELTÉTELEK:
 
 • Pályázni olyan Erőműegységekkel lehet, amelyek megújuló energiaforrásból termelnek villamos energiát és új beruházás révén létesülnek, vagy amelyek jelentős felújításon vagy fejlesztésen esnek át a teljesítőképesség megőrzése vagy növelése érdekében.
 •  A pályázaton csak olyan szélerőművek indulhatnak, amelyek a szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati eljárásról szóló miniszteri rendelet szerinti pályázaton elnyert létesítési jogosultsággal rendelkeznek. 
 • Jelentős felújítás vagy fejlesztés esetén a pályázathoz csatolni kell a megvalósítani tervezett beruházás 14. melléklet szerint elkészített, részletes megvalósíthatósági tanulmányát is. Amennyiben a felújítás vagy fejlesztés a teljesítőképesség megőrzésére irányul, abban az esetben a megvalósíthatósági tanulmány részeként bemutatandó az is, hogy a beruházás miért szükséges a teljesítőképesség megőrzéséhez. 
 • Naperőműpark bővítése esetén az adott Naperőműparkhoz tartozó tervezett új termelőberendezéseket kell egy Erőműegységnek tekinteni. 
 • A biogázt felhasználó Erőműegység esetén az Erőműegység fogalmába bele kell érteni a kapcsolódó biogáz-előállító egységeket is, kivéve, ha a Pályázó a földgázelosztó- vagy szállítóvezetékből vételezi a biogázt. 
 • Az Erőműegység pályázati méretkategóriába sorolásánál, annak névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni azokat az azonos típusú energiaforrást felhasználó, METÁRR szerinti kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatással rendelkező vagy jelen pályázati eljárásban pályázó Erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontjai vagy kapcsolódási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el. 
 • Nem kell Naperőműparknak tekinteni azon naperőművek összességét, amelyek ugyanazon ügyfél vagy egy engedélyes üzemeltetésébe tartoznak, továbbá csatlakozási pontjaik EOV koordinátái megegyeznek, de a hálózati engedélyes igazolja, hogy az adott EOV koordinátákon az átviteli vagy elosztó hálózathoz valamennyi érintett naperőmű külön csatlakozási ponton keresztül kapcsolódik.
 
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
 
 • A pályázati dokumentáció 2020. szeptember 15. 00:00 2020. október 15. 23:59 óráig nyújtható be.
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. július 31.