Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

ZFR-D-Ö-2020 „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása”

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
 
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
ZFR-D-Ö-2020 „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása”
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
 
1. Tisztán elektromos gépjármű esetében:
 • 1 000 000 – 11 000 000 Ft vételár esetén a maximális támogatási összeg 2 500 000 Ft, a támogatási intenzitás maximum 50 %;
 • 11 000 001 – 15 000 000 Ft vételár esetén a maximális támogatási összeg 500 000 Ft, a támogatási intenzitás maximum 5 %
2.  Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjármű esetében:
 • 1 000 000 – 15 000 000 Ft vételár esetén a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55 %-os támogatási intenzitással
3.  Elektromos robogó esetében:
 • 100 000 – 1 000 000 Ft vételár esetén a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55 %-os támogatási intenzitással.
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 
 
 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 
 • A fenntartási időszak kezdete vásárlás esetén: az elektromos gépjármű és/vagy robogó Kedvezményezett saját nevén történő forgalomba helyezésének napja.
 • A fenntartási időszak kezdete lízing esetén: az elektromos gépjármű és/vagy robogó Kedvezményezett üzembentartóként történő bejegyzésének a napja.
 • A fenntartási időszakban biztosítani kell az elektromos gépjármű és/vagy robogó forgalomban tartásával megvalósuló használatát, üzemben tartását.
 • A fenntartási időszak a jelen pont szerinti kezdettől számított 3 évig tart.
 • A támogatott elektromos gépjármű és/vagy robogó a fenntartási időszak alatt a forgalomból ideiglenesen sem vonható ki.
 
FONTOSABB TUDNIVALÓK:
 
 • A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos gépjárműnek és/vagy elektromos robogónak érvényes teljes körű (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár, stb.) Casco biztosítással kell rendelkeznie.
 • A támogatott elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó csak a Támogató nevében eljáró Lebonyolító szerv előzetes jóváhagyásával idegeníthető el a fenntartási időszakban
 • Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag „M1” (személygépkocsik), „N1” járműkategóriába, „N2” járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi esetén tisztán elektromos gépjárművekre lehet igényelni.
 • Tesztautók speciális esete: A „Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján” szereplő kereskedők, a listán szereplő elektromos gépjármű modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba. A tesztautókra az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 180 nap telt el és a megrendelés időpontjában az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.
 •  Az elektromos robogókra vonatkozó műszaki követelmények. Elektromos robogó (L1-e kategória) esetén az alábbi műszaki követelményeket szükséges figyelembe venni: teljesítmény: min. 1400 Watt, szállítható személyek száma: 1, akkumulátor: min. 48 V 42 Ah.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
 
A pályázatok benyújtására 2020. június 15. 08:01 perctől 2022. június 1. 23:59 percig van lehetőség 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. május 21.