Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

ZFR-D-Ö-2020 „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása”

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
 
A pályázat célja új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 180 nap és 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy elektromos robogók megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing keretében elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása.
ZFR-D-Ö-2020 „Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása”
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
 
1. Tisztán elektromos gépjármű esetében:
 • 1 000 000 – 11 000 000 Ft vételár esetén a maximális támogatási összeg 2 500 000 Ft, a támogatási intenzitás maximum 50 %;
 • 11 000 001 – 15 000 000 Ft vételár esetén a maximális támogatási összeg 500 000 Ft, a támogatási intenzitás maximum 5 %
2.  Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjármű esetében:
 • 1 000 000 – 15 000 000 Ft vételár esetén a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55 %-os támogatási intenzitással
3.  Elektromos robogó esetében:
 • 100 000 – 1 000 000 Ft vételár esetén a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig, maximum 55 %-os támogatási intenzitással.
A támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű és/vagy az elektromos robogó beszerzés időpontjában érvényes, ÁFÁ-val növelt bruttó vételára. Ha a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adót levonhatja vagy másra átháríthatja, az ÁFA összegére támogatás nem igényelhető.
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 
 
 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,
 • magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda
 
A TÁMOGATÁSSAL BESZEREZHETŐ GÉPJÁRMŰ ÉS/VAGY ELEKTROMOS ROBOGÓ DARABSZÁMA:
 
 • természetes személy pályázók esetében legfeljebb egy darab elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható),
 • egyéni vállalkozó pályázók esetében legfeljebb egy darab elektromos gépjármű és/vagy egy elektromos robogó,
 • egyéni ügyvédek esetében egy darab elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható),
 • gazdasági társaság esetében legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig beszerezhető elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó.
 
BESZERZÉS MEGKEZDÉSE:
 
 • A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt.
 • Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átvétele (a végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a vásárlás esetén a Kedvezményezett által, lízing esetén a Kedvezményezettel hitel-, lízingszerződést kötött finanszírozó által) kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla összege minimum a támogatás összege.
 
AZ ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK:
 
 • Támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglalt „M1” (személygépkocsik), „N1” járműkategóriába, „N2” járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi esetén jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépjárművekre lehet igényelni.
 • Az „N1” és „N2” járműkategóriákba („N2” esetén legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi) sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.
 • A „Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján” szereplő kereskedők, a listán szereplő elektromos gépjármű modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba. A tesztautókra az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 180 nap telt el és a megrendelés időpontjában az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.
 • Elektromos robogó (L1-e kategória) esetén az alábbi műszaki követelményeket szükséges figyelembe venni:
                                     - teljesítmény: min. 1400 Watt
                                     - szállítható személyek száma: 1
                                     - akkumulátor: min. 48 V 42 Ah
 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
 
A pályázatok benyújtására 2020. június 15. 08:01 perctől 2022. június 1. 23:59 percig van lehetőség 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. május 21.