Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Magyar Fejlesztési Bank gazdaságélénkítő csomagja

MFP Krízis Hitel
MFB Versenyképességi Hitelprogram
KKV Technológia Hitelprogram 
1.  MFP Krízis Hitel
 
Hitelprogram célja:
 • A Program célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek csökkentése.
 • A Program célja továbbá, hogy az MFB Zrt által nyújtott refinanszírozási kölcsön felhasználásával a Programban részt vevő Pénzügyi Vállalkozások olyan mikro-, kis- és középvállalkozásokat finanszírozzanak, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt hitelösszeg) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz.
Kölcsönfelvevők köre
Kis- és Középvállalkozás (továbbiakban: KKV) kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező
 • egyéni vállalkozó,
 • egyéni cég,
 • őstermelő,
 • gazdasági társaság;
 • szövetkezet
 • formában működő induló, vagy meglévő vállalkozás.
Támogatható tevékenységek
A Hitel kizárólag
 • új vagy használt tárgyi eszközvásárláshoz, szerinti immateriális javak beszerzésére
 • önálló forgóeszköz finanszírozáshoz
 • a Termékdokumentáció feltételeinek megfelelő, nem NHP forrású beruházási hitel, beruházási hitelt kiváltó hitel kiváltására vehető igénybe.
 
Pénzügyi feltételek
 • Ügyletenként minimum 1 millió, maximum 150 millió forint hitel igényelhető.
Benyújtási határidő
 • A Program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2021. június 30-ig van lehetőség.
 
2. MFB Versenyképességi Hitelprogram
 
Hitelprogram célja:
 • A Hitelprogram célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek csökkentése.
 • A Program célja továbbá a mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozások versenyképességének növelése, hosszútávú finanszírozásuk biztosítása, tőkeszerkezetük, hosszútávú likviditási helyzetük kiszámíthatóvá tétele, hitelképességük növelése, a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességük javítása, illetve megteremtése, így különösen a meglevő kapacitások bővítésének, új kapacitások kiépítésének, valamint akvizícióhoz kapcsolódóan befektetett pénzügyi eszköz vásárlásának finanszírozása.
 • A Program további célja agrár- és nem agrár mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozások olyan beruházásainak, forgóeszköz-beszerzéseinek és akvizícióinak finanszírozása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelőek.
Kölcsönfelvevők köre
A Hitel felvételére devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, azon gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult, amely
 • mikro, kis- és középvállalkozásnak vagy
 • nagyvállalatnak minősül
 
Támogatható tevékenységek
Tárgyi eszköz beruházások és a hozzá kapcsolódó immateriális javak finanszírozása
 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása
 • Műszaki berendezések, gépek, járművek vásárlása
 • Egyéb berendezések, felszerelések, járművek vásárlása
 • Beruházások, felújítások finanszírozása
 • Tárgyi eszköz beruházáshoz kapcsolódó immateriális javak
Forgóeszköz finanszírozás ezen belül likviditás finanszírozásra, a forgóeszköz hitelösszeg maximum 50%-ig a hitel felhasználható az alábbi működést finanszírozó elemek finanszírozására:
 •  személyi jellegű ráfordítások
 • rezsiköltségek
 • bérleti díj
 • szolgáltatások díjai
 • reklámköltségek
 • karbantartási, javítási költségek,
 • egyéb igazolható költség, amely legalább a költségállomány 30%-a
A likviditási hitelkeret terhére:
 • tárgyévet megelőző évi személyi ráfordítások legfeljebb 70%-a finanszírozható
 • tárgyévet megelőző évi működési költségek legfeljebb 60%-a finanszírozható a fent felsorolt - személyi ráfordításon kívüli - költségnemek tekintetében
Befektetett pénzügyi eszköz (például üzletrész, részvény) vásárlása, illetve tőkeemelés útján történő megszerzése
 
Hitelkiváltás
 • Beruházási célra
 • Forgóeszköz finanszírozásra
 • Akvizíció finanszírozására nyújtott hitel vagy kölcsön kiváltása.
Pénzügyi feltételek
 • Tőkeprogramot igénybevevő vállalkozás finanszírozása esetén: minimum 100 millió, maximum 10 milliárd forint
 • Forgóeszközhitel hitel esetén: minimum 1 milliárd, maximum 5 milliárd forint
 • Egyéb hitel esetén: minimum 1 milliárd, maximum 10 milliárd forint 
Benyújtási határidő
 • A Program keretében a kérelmezők utoljára 2022. december 30-án nyújthatnak be az MFB Zrt-hez kérelmet refinanszírozásra.
 
3. KKV Technológia Hitelprogram
 
Hitelprogram célja
 • A hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kisés középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.
 • A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget.
 • A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.
 
Kölcsönfelvevők köre
 • A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro- és kisvállalkozások.
 • A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodószervezetek jogosultak, amennyiben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
Támogatható tevékenységek
A hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKVk versenyképességének növelése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:
 • tárgyi eszköz beszerzése
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)
Pénzügyi feltételek
 • A kölcsön összege minimum 1 millió HUF – Maximum 150 millió HUF
 • Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.
 • A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a,amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.
 • Kamat: 0% / év
 • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.
Benyújtási határidő
 • A hitelprogram keretében utoljára 2022. június 30-án lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. május 14.