Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

ÚJ VERSENYKÉPESSÉG NÖVELŐ TÁMOGATÁSI PROGRAM

A versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. 
ÚJ VERSENYKÉPESSÉG NÖVELŐ TÁMOGATÁSI PROGRAM
 
A pályázat formája, összege:
A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
 • nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a
 • nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a
 • nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a, de legfeljebb 800.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
 • Vissza nem térítendő támogatás
 • A támogatás forintban megállapított összege 100%-os támogatási előleg formájában kerülfolyósításra, egy összegben.
 
Jogosultság:
A pályázaton az alább felsoroltak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság vehet részt.
 
Kizárt ágazatok:
 • acélipar
 • hajógyártás
 • szénipar
 • szintetikusszál-ipar
 • áruszállítás
 • elsődleges mezőgazdasági termelés
 • halászati és akvakultúra-ágazat
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez
 • kereskedelmi tevékenységhez
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekt
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek
 
Vállalatméret:
 • Középvállalat
 • Nagyvállalat
 
Szektor:
 • Feldolgozó ipar
 • Üzleti szolgáltató központok
 
Beruházás volumen:
 • min. 150.000 EUR-tól
 
Elszámolható költségek
 • A támogatás terhére a beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás megvalósításához szükséges, tárgyi eszközöknek vagy immateriális javaknak beszerzési költségei számolhatóak el, a 3. számú mellékletben foglalt részletes szabályok szerint.
 
Feltételek
A pályázó a pályázatban:
 • nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
 • igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
 • nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;
 • nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
 • nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást
 
Kötelezettség
Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint kedvezményezett a támogató okiratban kötelezettséget vállal, hogy
 • a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;
 • 2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon. 
 
A pályázat benyújtása:
 
A pályázat benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos. Támogatói okirat kiadására 2020. december 31. napjáig kerülhet sor. 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. április 24.