Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VNT2020-1 Versenyképesség-növelő támogatás

A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze.
VNT2020-1 Versenyképesség-növelő támogatás
 
1. A pályázat összege:
 
A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
 • nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a
 • nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a
 • nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a
A támogatás támogatástartalma az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából szóló bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a beruházás értékéhez igazodik.
 
2. Támogatást igénylők köre:
 
A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság vehet részt.
 
Pályázati feltételek:
 
A Pályázó a pályázatában
 
 • nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
 • igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
 • nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;
 • nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
 • nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.
 
3. Helyszín:
 
A támogatás az ország egész területén igénylehető.
 
4. Kizáró feltételek:
 
A pályázatra nem nyújthatók be kérelmek az alábbi ágazatokra, illetve tevékenységekre:
 • acélipar
 • hajógyártás
 • szénipar
 • szintetikusszál-ipar
 • áruszállítás
 • elsődleges mezőgazdasági termelés
 • halászati és akvakultúra-ágazat
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez
 • kereskedelmi tevékenységhez
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekt
 • exporttal kapcsolatos tevékenység
A támogatási kérelmek benyújtására legkésőbb 2020. november 30-ig van lehetőség. A benyújtás kezdete várhatóan május eleje.
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. április 15.