Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

KKV Start Innováció

A felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A vállalkozások azokra az önállóan megvalósított innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást, amelyekben humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamatok elindulása, adaptív innovációs tevékenység, vagy újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.
KKV Start Innováció
 
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 
A Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. június 19-én 12:00 óráig lehetséges.
 
A Felhívás keretében nem nyújthat be kérelmet az a vállalkozás, amely jelen Felhívás megjelenésének napjáig az NKFI Alap és/vagy GINOP3 és/vagy VEKOP4 forrásainak terhére támogatásban részesült.
 
Pályázhatnak azok a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek
 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • Minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 
Önállóan támogatható tevékenységek
 • Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
 • Adaptív innovációs tevékenység
 • Fejlesztési tevékenység
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Projekt koordinációs tevékenység
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK: 
 • A támogatás mértéke maximum 60%.
 • Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
 
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
 • A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 24. 
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. április 14.