Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Munkásszállások kialakítása munkaerő-piaci program

A mobilitás elősegítését célzó a "Munkásszállások kialakítása" elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott támogatás munkásszállók építésére, felújítására használható fel.
Pénzügyi feltételek
 
A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembe vétele alapján kerül sor:
 
Egy m2-re jutó fajlagos költség
 • munkásszállás építése esetén: maximum 373 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 267 000 Ft
Egy munkásszállási férőhely kalkulált költsége
 • munkásszállás építése esetén: maximum 3 730 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 2 670 000 Ft
 
Pályázók köre
 
 • A támogatási kérelmeket helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint az ezek 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok nyújthatják be.
 • A támogatásra azok a pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a beruházási költségek legalább 20%-át saját forrásból biztosítják, illetve akik vállalják, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaznak.
Támogatható tevékenységek
 
Az elszámolható költségek az alábbiak a munkásszállás építése esetén:
 
1. terület-előkészítési költség
 • régészeti feltárás,
 • lőszermentesítés,
 • földmunkák
2. az ingatlan épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei
 
3. az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
 • helyiségeinek,
 • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalás álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 • gépkocsitároló helyiségnek építési költségei
4. közműbekötések költségei
 
5. lebonyolítási költségek (műszaki tervezés, hatósági engedélyezés, műszaki ellenőrzés költségei)
 
6. a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások

7. az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások
 
8. az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei
 
9. az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 
10. víz-, csatorna, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 
11. központosított fűtés kialakítása, beleértve megújuló energiaforrások alkalmazását is
 
12. az épület szigetelése, beleértve hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat
 
13. az energiahatékonyság javításával kapcsolatos költségek

14. kert- és parképítés költségei

15. beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költsége
 
 
Az elszámolható költségek az alábbiak a munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén:
 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
 • helyiségeinek
 • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalás álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 • gépkocsitároló helyiségnek
 • építési költségei
 • közműbekötések költségei
 • lebonyolítási költségek (műszaki tervezés, hatósági engedélyezés, műszaki ellenőrzés költségei)
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások
 • az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások
 • az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei
 • az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • víz-, csatorna, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 • központosított fűtés kialakítása, beleértve megújuló energiaforrások alkalmazását is
 • az épület szigetelése, beleértve hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat
 • az energiahatékonyság javításával kapcsolatos költségek
 • kert- és parképítés költségei
 • beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költsége
A támogatás keretében nem számolhatók el az alábbi költségek:
 • meglévő ingatlan (apportként nem számítható be)
 • ingatlan, földterület vásárlása
 • bérleti díjak, lízing költségek
 • gépjárművek bekerülési értéke
 • a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás

 Az igények benyújtására 2019. március 15-ig van lehetőség.
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. december 18.