Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kisés középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők. 
GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
 
Pénzügyi feltételek:
 
 • A kölcsön összege minimum 1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF
 • Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.
 • A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.
 • Kamat: 0% / év Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra. 
 
Rendelkezésre tartási idő:
 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal
meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).
 
Türelmi idő:
 
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 3 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 12 hónap.
 
Költségek és díjak:
 
Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, valamint szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.
 
Futamidő:
 
A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint:
 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 év.
 • a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 3 év,
 • a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 4 év,
 • a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 5 év,
 • a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 7 év.
 
A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
 
Helyszín:
 
 • A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.
 • Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a KözépMagyarországi régión kívül valósul meg.
 • A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.
 • Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. 
 
Kölcsönfelvevők köre:
 
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro- és kisvállalkozások. 
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 
Támogatásból kizártak köre: 
 
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 
A Végső Kedvezményezett mesterségesen teremti meg a Kölcsön jogosultság feltételeit.
 • A Hitelprogram keretében nem támogathatók a több kölcsönszerződésen keresztül finanszírozott, azon egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket összességükben megítélve egy beruházási projekt keretében valósítana meg a Végső Kedvezményezett.
 • Nem fizethető Támogatás olyan Végső Kedvezményezett ügyletének esetében, amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket annak érdekében, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
 • Továbbá nem fizethető Kölcsön olyan Végső Kedvezményezett részére, amelynek kapcsolódó támogatásban részesülő Projektjéről megállapították, hogy funkcionálisan önállótlan és/vagy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a Hitelprogramban elérhető maximális kölcsönösszegnél nagyobb összegű Kölcsönhöz jusson. 
 
Pénzügyi tranzakciók tilalma
 • A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók, mivel azok nem tekinthetők hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek.
 • Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból a célból valósul meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz beszerzési áránál magasabb áron való értékesíthetősége céljából vásárolja meg.
 • Nem minősül pénzügyi tranzakciónak az olyan eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem változatlan formában kerül továbbértékesítésre. 
 
Támogatható tevékenységek
 
A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k versenyképességének növelése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel: 
 • tárgyi eszköz beszerzése
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)
Biztosítékok:
 
A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.
 
Az elvárt fedezettség mértéke: 
 • a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%;
 • immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a. 
 
Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el: 
 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • jogi személy készfizető kezessége,
 • hitelintézet által vállalt garancia. 
 
Beruházás befejezése:
 
A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 9 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
 
A Hitelprogram keretében utoljára 2022. június 30-án lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2018. augusztus 7.