Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Támogatás célja:
A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális – akár általános, akár szakmai jellegű – tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából.
 
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
 
 
GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
A pályázat elismerni és támogatni kívánja azt a jelentős hozzájárulást, amelyet – a termelékenység, a versenyképesség, a kreativitás, az innováció és a vállalkozói készség erősítése révén – a felnőttkori tanulás tud nyújtani a gazdasági fejlődéshez. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21,52  milliárd Ft.
 
Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 10. 000. 000 Ft maximum 100.000.000 Ft
 
Támogatás intenzitása:
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében: 100%
 • Képzési támogatás esetében: 50%
 • Képzési támogatás -megváltozott munkaképességű munkavállaló, vagy hátrányos helyzetű munkavállaló esetében: 60%
Előleg igénylése:
 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 50 000 000 forint.
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
 • Nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak 24 be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
Jogi forma szerint (GFO):
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet 123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:
 • Képzések lebonyolítása (OKJ, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban: Fktv. - 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
 • Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása
 
VÁLASZTHATÓ, önállóan nem támogatható TEVÉKENYSÉGEK:
 • Projekt előkészítési tevékenységek
 • Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
 • Projektmenedzsment
 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig.
 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 
 
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely vállalkozás esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
Önerő:
 
A támogatást igénylőnek a
 • Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.
 • Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
 
A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2018. év március 12-től  2018. év december hó 3-ig lehetséges. 
 
Mi segítünk sikeres pályázata előkészítésében és benyújtásában!
 
Keresse ingyenes pályázati előkészítésre vonatkozó tanácsadó szolgáltatásunkat!
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. április 13.