Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

Támogatás célja:
 
A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. 
 
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
 
 
GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
 
További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.
 
Támogatás összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft.
 • A minimum támogatási összeg 17 fő képzésben résztvevő esetén nyújtható, 10 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 588 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.
 
Támogatás intenzítása:
 
A képzési támogatás 50%-os intenzitású, megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállaló esetében 60%-os. 
 
Előleg:
 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 50 000 000 forint.
 
Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén támogatási előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett - az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy - megítélt támogatásának összege nem éri el a százmillió forintot.

Támogatás igénylők köre:
 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult,
 • a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jogi forma szerint (GFO):
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskolaszövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • 144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
 
Támogatható tevékenységek:
 
Képzések lebonyolítása
 • saját munkavállalók esetében belső képzésként vagy
 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
 • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként; beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettségmérést
A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:
 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések),
 • kombinált nyelvi képzés,
 • egyéb nyelvi képzés;
 • egyéb szakmai képzések;
 • egyéb képzés;
A képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérést, valamint képzést követő elégedettségmérést szükséges végezni.
 
A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia, saját toborzás keretében, a képzésekbe a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:
 • a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
 • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
 • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek. 
Ezek mellett továbbá támogatható:
Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
 • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása
 • szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
 • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése  Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása  Munkahelyi mentor alkalmazása
 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
 
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig.
 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 
 
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
 • amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban, 
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 32 taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely vállalkozás esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét,
 • amely nonprofit gazdasági társaság esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel összegét,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
 • amely nehéz helyezetben lévő vállalkozásnak minősül. 
Önerő:
 
 • A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.
 • Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 20. 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség.
 
Mi segítünk sikeres pályázata előkészítésében és benyújtásában!
 
Keresse ingyenes pályázati előkészítésre vonatkozó tanácsadó szolgáltatásunkat!
 
Hívjon minket a +36/70 932-3802-es számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
 
Letölthető fájl:
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. április 13.