Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

A Felhívás indokoltsága és célja:
Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.
  • támogatható tevékenységek az alábbiak:
a) befejezett ápolás
b) tisztítás
c) törzsnevelési jellegű beavatkozás
  • a beavatkozások hatására növekszik:
a) a várható növedék és az erdők kondíciója a talajállapot javítása következtében
b) a növőtér a tőszámcsökkenés hatására, amelynek következtében
ba) rövidtávon javul az egyedek állékonysága, és ezzel a fatermesztés biztonsága
bb) hosszú távon növekszik a kitermelt faanyag átmérője, és ezzel a piaci értéke
c) a mag eredetű, vagy a gyökérsarj eredetű egyedek aránya
d) a célállomány főfafajainak elegyaránya a fiatal erdő felső szintjében
e) az ágtiszta törzsmagasság
 
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 705 471 791 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750 db.

A támogatás háttere

Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (Irányító Hatóság) hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 26. cikkében foglaltak szerint, az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló erdőgazdálkodási tevékenységek megvalósításának támogatására.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A támogatás a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (továbbiakban Evt.) hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe a felhívásban meghatározott részletes szakmai feltételek szerint.
  • A támogatás az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás
b) tisztítás fahasználat
c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprításból áll

A projekt megkezdése

A projekt legkorábban 2016.04.15-én kezdhető meg.

A kötelezettségvállalás annak a folyamatnak az eredménye, amikor az irányító hatóság az adott projektet támogatandónak ítélte és az ehhez szükséges forrás rendelkezésre állását biztosítja. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

Önerő

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

Támogatást igénylők köre

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁUF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
  • 2016. 04.15-től - 05.16-ig
  • 2017. 02.01-től - 02.28-ig
  • 2018. 02.01-től – 02.28-ig
  • 2019. 02.01-től – 02.28-ig
  • 2020. 02.01-től – 02.29-ig

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
 
1.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra.
Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
2.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
3.) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik.
b) foglalkoztatási nyilatkozatot.
4.) A támogatás az erdőrészlet azonosító megadásával igényelhető.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül

A fent közölt információk nem teljes körűek!


A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva tölthető le: hhttps://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek


A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!Várjuk megkeresését!Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. április 20.