Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP2-4.1.3.3-16 "Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése"

A kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése és gyűjtése évszázados hagyománnyal bír, amelynek az agrárgazdaságban betöltött szerepe is jelentős, emellett hozzájárul a vidéki térségekben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez. 
Az ágazat által előállított természetes, gyógyászati alapanyagokra egyre növekvő igény mutatkozik, elsősorban a magasabb feldolgozottsági fokú késztermékek bel- és külpiaci értékesítése jelent az ágazat számára jó lehetőséget. A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint.
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.
 • új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
 • új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése;
 • meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése;
 • meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj, vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);
 • szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása;
 • gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása;
 • kerítés kialakítása, felújítása.
 
PÁLYÁZÓK KÖRE

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók).
 • és, igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
   
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • minden egyes tagja külön-külön megfelel az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatás intenzitása a konvergencia régiókban 50%, a Közép-Magyarországi Régióban 40%. A támogatási intenzitás a megadott területeken további 10 százalékponttal növelhető amennyiben a támogatást igénylő kollektív beruházást valósít meg, vagy fiatal mezőgazdasági termelő.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. március 2. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt a soron következő értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. április 11.
- 2016. július 31.


A fent közölt információk nem teljes körűek!

A pályázati felhívás a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4133-16-gygynvny-termeszts

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!
Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!


Várjuk megkeresését!Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. március 15.