Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

VP-2-4.1.3.2.-16 "Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével"

Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a minőségi gyümölcs termesztésére, valamint kereskedelemre. 
A gyümölcstermesztési ágazat az egyéb mezőgazdasági ágazatokhoz képest egységnyi területen kedvezőbb termelési érték termelő képességgel, ezzel együtt – a betakarítás, áru-előkészítés magas élőmunka igénye miatt - kedvezőbb foglalkoztató- és eltartó képességgel rendelkezik. 
 
Az ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 19 milliárd forint.
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.
 • az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos, korszerű vagy versenyképes új ültetvény telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítéséhez;
 • meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb ültetvénynek, az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében:
  - területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb támogatható ültetvényméretet;
  - támrendszerének kialakításához, átalakításához;
 • meglévő, a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához.
   
II. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb (meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező), vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 • geotextíliák elhelyezése,
 • tározók kialakítása,
 • tározó terek vízzáró szigetelése,
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.
   
III. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb (meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező), vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 • vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
 • vízkivételi művek kialakítása,
 • új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • szivattyúk,
  • szűrők,
  • csővezetékek,
  • szerelvények,
  • távvezérlő rendszerek,
  • meteorológiai állomás,
  • talajszondák.
 • vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 • mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 
IV. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb(meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező) , vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.
 • vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
 • új rendszer kiépítése, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése, 
 • vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
   
V. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb (meglévő öntözőrendszerrel nem rendelkező), vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.
 • meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyienergiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
 • öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és
  napenergia felhasználása).
   
PÁLYÁZÓK KÖRE

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • és, igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
   
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • minden egyes tagja külön-külön megfelel az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek.


IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás intenzitása a konvergencia régiókban 50%, a Közép-Magyarországi Régióban 40%. A támogatási intenzitás a megadott területeken további 10 százalékponttal növelhető amennyiben a támogatást igénylő kollektív beruházást valósít meg, vagy fiatal mezőgazdasági termelő.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt a soron következő értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. április 30.
- 2016. július 31.


A fent közölt információk nem teljes körűek!

A pályázattal kapcsolatos részletes információkért, kérjük forduljon bizalommal munkatársainkhoz!
Írjon e-mailt az info@aaitender.hu e-mail címre!

Várjuk megkeresését!

A pályázati felhívás a következő linkre kattintva tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/vp-2-4132-16-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel


Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. március 15.