Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Újraindul a Fiatal Gazda pályázat

 Hamarosan újraindul a fiatal mezőgazdasági termelőket támogató nagy népszerűségnek örvendő Fiatal Gazda pályázat a Vidékfejlesztési Programon belül.
 
Pályázat célja
pályázat célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú megtartása.
 
 
Pályázók köre
A támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben a fiatal gazda,
  • aki 41. életévét még nem töltötte be;
  • aki rendelkezik államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel, valamint legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet.
  • aki pályázat benyújtásakor 10.000 - 50.000 euró STÉ üzemméreten folytat mezőgazdasági termelő tevékenységet.
 
A hamarosan megjelenő pályázat esetében természetes személyek és jogi személyek is pályázhatnak.
 
 
Támogatható tevékenységek
 
A fiatal gazda pályázat egyszerűsített elszámolású: a támogatás lehívásához nem szükséges benyújtani a költségek felmerülését alátámasztó dokumentumokat. A projekttel kapcsolatos elvárás az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.
 
Mindezek alapján a támogatás teljes összege tetszőleges célra felhasználható, azonban a pályázati felhívásban rögzített-, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése a támogatás felhasználására tekintet nélkül szükséges.
 
 
Pénzügyi feltételek
A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.
A fiatal gazda pályázat nyertesei euró-nak megfelelő forintösszegű támogatásban részesülnek.
A támogatás összege a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB euró árfolyamon kerül átváltásra.
 
A támogatás összege akár 37 millió Ft is lehet.
 
A támogatás két részre oszlik, elnyerhető egy vissza nem térítendő átalánytámogatás 40.000 euró értékben (kb. 15 millió Ft).
 
A támogatás második része szerint 5 éven belül sor kerül egy kötelező beruházásra, minimum 30 000 euró értékben (kb. 11 millió Ft).
 
 
Benyújtási határidő
 
Támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó információk a végleges felhívás megjelenésétől érhetők el.
 
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2022. május 5.