Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Hamarosan új energetikai pályázat indul KKV-k részére

 Május 11-től nyújtható be pályázat az "Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részéreE" felhívásra. 
A pályázat keretében minimum 75 millió forint visszatérítendő támogatás igényelhető, melynek mértéke maximum 90% lehet.
 A pályázat egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
 
 
Ki pályázhat?
 
Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
  • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 
Mire lehet pályázni?
 
Önállóan támogatható:
 
A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
  1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
  2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése;
  3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.
 
Önállóan nem támogatható
 
B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
  • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásához
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre (földhő-víz, levegő-vízes rendszerek)
C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (csak nyílászáró csere esetén tehető be a pályázatba)
 
 
Mekkora a támogatás összege, mértéke?
 
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft. A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.
 
 
Mi a pályázat beadásának határideje?
 
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges.
 
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 
 
 
 
 
Forrás: palyazat.gov.hu
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2022. május 5.