Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Társadalmi egyeztetés indult a "Mikro-, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések tám

 Elindult „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” című (GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
 
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.11.28-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
 Pályázók köre
 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, ÉszakAlföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket.
 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
 
Támogatható tevékenységek köre
 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Információs technológia-fejlesztés
 
Támogatás összege, mértéke
 
Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 150 500 000 Ft.
 
A pályázat keretében átmeneti támogatás igényelhető.
 
Amennyiben a fejlesztés helyszíne:
 • Észak-Magyarország
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő települések valamelyikén található
a támogatás mértéke maximálisan 70%.
 
 
Benyújtás határideje
 
A támogatási kérelmet 2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.
 
 
 
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. november 22.