Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Lakossági napelemes pályázat 100%-os támogatással

 December 6-tól nyílik a "Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" című pályázat.
 A pályázat keretében az átlag jövedelmet el nem érő saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak maximum 11,3 M Ft 100% támogatásra napelemes rendszer kiépítésére. A pályázat keretösszege 201,6 milliárd Ft.
 
A pályázati felhívás célja, hogy az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre.
 
Lakossági napelemes pályázat 100%-os támogatással
 
A pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki
 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.
 
A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.
 
 
A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott
 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre/lakásra
nyújtható be támogatási igény.
 
 
Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.
 
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:
 
 
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése,
 
VAGY
 
(2) Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.
 
 
(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer létesítése
 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et).
 
Az előző elszámolási év fogyasztását a Pályázó által a pályázat benyújtásakor adott felhatalmazás (4.b. számú melléklet) alapján a Lebonyolító szervezet a területi elosztói engedélyes társaságtól kéri le.
Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), úgy a Pályázó a jelen felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvánnyal támasztja alá a pályázat benyújtásakor a saját fogyasztás mértékét.
 
 
Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység:
 • kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 • energetikai tervezés. E műszaki csomag választása esetén önállóan kizárólag a napelemes rendszer támogatható, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag a napelemes rendszer jelen pályázat keretében történő kialakítása mellett igényelhető.
 
E műszaki csomag választása esetén önállóan kizárólag a napelemes rendszer támogatható, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag a napelemes rendszer jelen pályázat keretében történő kialakítása mellett igényelhető.
 
 
VAGY
 
(2) Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítéseés nyílászáró cseréje
 
 
Ebben a műszaki tartalomban kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha közülük valamely tevékenység más forrásból már teljeskörűen megvalósult):
 • tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot);
 • napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át;
 • a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére);
 • fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje.
 
Ebben a műszaki tartalomban kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
 • kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.
 
Ebben a műszaki tartalomban önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 • energetikai tervezés;
 • kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése,
 • használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.
 
A tervezést kizárólag a www.napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező, vagy annak alvállalkozója végezheti, így a tervezésre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a Kedvezményezett részére.
 
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
 
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege 500.000 Ft.
 
 A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:
 
 • (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, esetén bruttó 2.900.000 Ft,
 • (2) Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.
 
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.
 
 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE
 
Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:
 
1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2021.12.06. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2021.12.13. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021.12.20. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2021.12.27. 8:00 órától
 
2. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2022.09.12. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2022.09.19. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2022.09.26. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2022.10.03. 8:00 órától
 
3. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2023.09.11. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2023.09.18. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2023.09.25. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2023.10.02. 8:00 órától
 
4. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2024.09.02. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2024.09.09. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2024.09.16. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2024.09.23. 8:00 órától
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. november 2.