Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Új innovációs pályázat nyílik a GINOP Plusz keretében

 Várhatóan 2021. július 26-től lehet támogatási kérelmeket benyújtani a GINOP Plusz-2.1.2-21 "Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című pályázati felhívásra.
Jelenleg a pályázati felhívás kapcsán társadalmi egyeztetés folyik, mely 2021. május 17-n zárul.
 
A pályázat célja a vállalkozások versenyképességének, és a K+F+I tevékenység ösztönzése érdekében kiemelt jelentőségű a tudás intenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása.
 Pályázat célja
 
A felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.
 
A felhívás keretében két részcél kerül meghatározásra:
  1. Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
  2. Kiválósági együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutatótudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.
Pályázók köre
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;
  • amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
Ezen kívül:
Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek,
 
Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 
Támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 
a) Kísérleti fejlesztés: A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
 
a) Ipari kutatás Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges
 
b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
c) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
d) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek.
 
Pénzügyi feltételek
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
a) Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint;
Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.
 
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. 
 
Támogatás mértéke
Csekély összegű támogatás esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.
 
Regionális beruházási támogatás esetén: A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:
 
a) Piliscsaba, Pilisjászfalu: 40%, középvállalkozás: 30%,
b) Nyugat-Dunántúl 45%, középvállalkozás: 35%, Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%,
c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás 60%.
 
Benyújtási határidő
A támogatási kérelmek 2021. július 26. 9 óra 00 perctől 2022. január 31-ig 12. óra 00 percig nyújthatók be az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi értékelési szakaszoknak megfelelően.
 
Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:
1. szakasz: 2021. május 31. – 2021. június 30.
2. szakasz: 2021. október 5. – 2021. október 26.
 
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. szakasz: 2021. július 26. 9 óra 00 perctől - 2021. augusztus 30.12 óra 00 percig
2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31. 12. óra 00 percig.
 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2021. május 14.