Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Jelen felhívás az eddig kijelölt települések közül 162, konvergencia régióba tartozó, gazdaságélénkítő, illetve felzárkózó programban résztvevő település helyi gazdaságfejlesztési folyamatait támogatja. A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 
Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
 •  Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás .
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése 
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása 
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek: 
 • a Felhívásban felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló Korm. rendeletben; 
 • a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
Jogi forma szerint:
 
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • szövetkezetek
 
Gazdálkodási formakód szerint:
 
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság 
 • 114 Részvénytársaság 
 • 116 Közkereseti társaság 
 • 117 Betéti társaság 
 • 121 Szociális szövetkezet 
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet 
 • 123 Iskola szövetkezet 
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet 
 • 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet 
 • 129 Egyéb szövetkezet 
 • 141 Európai részvénytársaság (SE) 
 • 142 Európai szövetkezet (SCE) 
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 Nonprofit részvénytársaság,
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság,
 • 576 Nonprofit betéti társaság,
 
A támogatás formája
 
 • Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 
 
 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint. 
 • Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.
A támogatás maximális mértéke:
 
 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%a lehet. 
 
Benyújtás:
 
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség.  
 
A további részletekkel kapcsolatban forduljon bizalommal kollégáinkhoz, állunk rendelkezésükre!
Hívjon minket a +36/70 932-3802-as számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. november 11.