Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Egészségipari Támogatási Program

A Kormány célkitűzése a hazai egészségipar megerősítése annak érdekében, hogy következő járványhelyzetben a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen az egészségügyi ellátás. 
 Egészségipari Támogatási Program
 
Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon hazai vállalkozások beruházásainak és kísérleti-fejlesztési tevékenységeinek támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a hazai egészségipar megerősítéséhez, a gyógyszer és gyógyászati eszköz gyártás határon belül tartásához, a hazai gyártóhelyek számának emelkedéséhez, kapacitásainak bővítéséhez, ezáltal a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához.
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:
 
 • Az Egészségipari Támogatási Program keretében vissza nem térítendő támogatás kerül megítélésre.
 • A legkisebb támogatható projektméret 400 millió forint.
 • A beruházásoknál az elszámolható költségeken belül a gépek, berendezések beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot,
 • továbbá az infrastrukturális és ingatlan beruházás aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
 

1. Beruházás estén:

 • Technológiai korszerűsítést eredményező egyenként minimum nettó 200.000 forint értékű eszközök vételára, továbbá

     -         eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

     -        eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

     -        eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő  berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

 • Az eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
 • Az eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei.
 • Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 forint értékben.
 • Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 • Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 • Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.
 • A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
 • Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének időpontja.
 

2. Kísérleti fejlestési projekt esetén:

 
Covid19 szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatási jogcím – esetében a kísérleti fejlesztés elszámolható költsége a projekthez annak időtartama alatt szükséges valamennyi költség, többek között
 
 • a személyzeti költségek,
 • a digitális és informatikai eszközök,
 • diagnosztikai eszközök,
 • adatgyűjtési és – feldolgozási eszközök,
 • K+F-szolgáltatások,
 • preklinikai vizsgálatok és klinikai vizsgálatok költségei,
 • a szabadalmak és más immateriális javak megszerzésével,
 • validálásával és védelmével kapcsolatos költségek,
 • az új és továbbfejlesztett oltóanyagok és gyógyszerek,
 • orvostechnikai eszközök,
 • kórházi és orvostechnikai felszerelések,
 • fertőtlenítőszerek és egyéni védőeszközök forgalmazásához szükséges megfelelőség értékelések és/vagy engedélyek megszerzésének költségei;
 • a IV. fázisú vizsgálatok akkor támogathatók, ha további tudományos vagy technológiai haladást tesznek lehetővé.
 
A további részletekkel kapcsolatban forduljon bizalommal kollégáinkhoz, állunk rendelkezésükre!
Hívjon minket a +36/70 932-3802-as számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. október 7.