Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása.
 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése
 
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 • Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.
 • Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);
 • mobil eszközök beszerzése esetén fejlesztés;
 • tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A helyi termékértékesítő piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges:
 • Helyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;
 • szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.);
 • a helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése;
 • általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:
 • Gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító gépjárművek (kivéve személygépjármű, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek);
 • food truck beszerzése;
 • a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (telekhatáron belül és a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon);
 • parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények beszerzése
A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 10 %-áig támogathatóak:
 •  Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben még nem áll rendelkezésre);
 • használati térelemek (pl. köztéri pad, korlát, hulladékgyűjtő edény stb.) beszerzése;
 • vagyonvédelmet célzó beruházások (pl. kerítés, kamerarendszer stb.);
 • a projekthez közvetlenül kapcsolódó kerékpártároló kialakítása;
 • a projekthez közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs rendszerek beszerzése és kiépítése;
 • szociális és hatósági helyiségek kialakítása, felújítása (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 • Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek.
 • Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
 • Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
A támogatás formája:
 • Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás mértéke, összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 100 millió forint.
 • A támogatási intenzitás mértéke nem besorolt járás esetén 85% (települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet esetében 75%),
 • kedvezményezett járás esetén 90% (települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet esetében 75%),
 • fejlesztendő járás esetén 90%, komplex programmal fejlesztendő járás esetén pedig 95% lehet a projekt összköltségének vissza nem térítendő része.
Benyújtás:
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2022. június 17. napjáig van lehetőség.
 
A további részletekkel kapcsolatban forduljon bizalommal kollégáinkhoz, állunk rendelkezésükre!
Hívjon minket a +36/70 932-3802-as számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. július 29.