Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

Zöld Nemzeti Bajnokok

A Felhívás célja, hogy olyan, jelentős növekedési potenciállal bíró, önálló termékek fejlesztésére vagy a beszállítói értékláncban előre lépni képes feldolgozóipari vállalkozásokat támogasson, melyek a zöld beruházások, illetve zöldgazdasághoz kapcsolódó fejlesztések ipari, gyártói oldalát képviselik. A megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik a korszerű infrastruktúrával ellátott telephelyek használata, javul a technológiai fejlettség, az eszköz- és tőkeellátottság a kapcsolódó iparágakban működő vállalkozások körében. Mindez hozzájárul a magasabb termelékenység, a magasabb hazai hozzáadott érték eléréséhez, valamint elősegíti az ipari tevékenységek környezetkárosító hatásainak csökkentését is. 
Zöld Nemzeti Bajnokok
 
Támogatás összege, formája, intenzitása:
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.
 
A támogatás maximális mértéke:
 
1. Regionális beruházási támogatás esetén:
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb
 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, és a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum -45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.
2. Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.
 
Regionális beruházási támogatás esetén:
 • Nyugat-Dunántúl – Mikro –és kisvállalkozás esetén: 45%,  középvállalkozás esetén: 35%
 • Közép-Dunántúl - Mikro –és kisvállalkozás esetén: 50%, középvállalkozás esetén: 45%
 • Dél-Dunántúl – Mikro –és kisvállalkozás esetén: 50%, középvállalkozás esetén: 50%
 • Észak-Magyarország – Mikro –és kisvállalkozás esetén: 50%, középvállalkozás esetén: 50%
 • Észak-Alföld – Mikro –és kisvállalkozás esetén: 50%, középvállalkozás esetén: 50%
 • Dél-Alföld – Mikro –és kisvállalkozás esetén: 50%, középvállalkozás esetén: 50%
3. Csekély összegű támogatás: Konvergencia régióban
 • Mikro –és kisvállalkozás esetén: 50%
 • középvállalkozás esetén: 50%
 
A támogatást igénylők köre:  
 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • amelyek, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról,hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 kódszámú felhívásra.
 • amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 50 millió forint volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5 %-kal meghaladta;
 • amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
Jogi forma szerint:
 
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Gazdálkodási formakód szerint:
 
 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 
Támogatható tevékenységek:
 
A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
 
Önállóan támogatható tevékenységek
 
 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Önállóan nem támogatható tevékenységek
 
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Projektelőkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértőiszolgáltatás igénybevétele.
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. szeptember 1. 9:00-től 2020. december 3. 12:00-ig lehetséges.
 
A további részletekkel kapcsolatban forduljon bizalommal kollégáinkhoz, állunk rendelkezésükre!
Hívjon minket a +36/70 932-3802-as számon, vagy írjon az info@aaitender.hu címre, vagy küldje el ONLINE ÉRDEKLŐDÉSÉT a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat 
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2020. július 14.