Pályázatírás, Pályázatok, Projektmenedzsment, AAI Tender Kft, Veszprém

2018 februárban indul a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítását támogató pályázat

A pályázat célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.
A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.
 
Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
2018 februárban indul a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítását támogató pályázat
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 
Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint.
 
1. célterület
Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban. Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben- árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
2. célterület
Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben. Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben igazolják, hogy
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, illetve feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1.óta folytatják.
  • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben jogosultak a támogatásra, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
Az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február 18. napjáig van lehetőség. 
 
Jelentkezzen most ingyenes előminősítésünkre!

Írjon nekünk az info@aaitender.hu e-mail címre, vagy küldje el Online érdeklődését a következő linkre kattintva: http://www.aaitender.hu/hu/Kapcsolat
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2017. december 18.